Títol Llibre
Nom i Cognoms
Adreça
Codig Postal
Població
Telèfon
E-mail
Nº exemplars

Forma de Pagament  

A la recepció
Reemborsament correu
(Despeses a compte del comprador)